Pin dự phòng Pin dự phòng

GG Telecom Comment Có một kho lớn loạt các pin khác nhau, bao gồm: Gởi đến UPS, Telecom, luồng năng lượng t...

Pin dự phòng Nguồn điện bất khả phá

Tập đoàn Hệ thống năng lượng GG đã mang theo và lưu trữ một dòng hệ thống UPS hoàn toàn từ tất cả các nhà...

Hệ thống điện DC Hệ thống điện DC
Hệ thống năng lượng GG được lãnh đạo trong việc cung cấp trực tiếp an toàn và đáng tin cậy.
Quản lý nhiệt Quản lý nhiệt
Hệ thống năng lượng GG cho khả năng quản lý nhiệt hiệu quả, đáng tin cậy và có giá trị trong cơ sở quan quan quan tr...

An toàn là tất cả

An toàn là xương sau của GG 817s;s lõi giá trị. Đội của chúng tôi nắm giữ và thực thi an toàn trong mọi dự án. Quản lý giám sát trực tiếp các kỹ thuật viên trong thực địa để đảm bảo rằng có những giao thức an to àn thích hợp. Chúng tôi cố gắng làm cho sự cố không xảy ra hàng ngày bằng cách biến sự an to àn thành tâm điểm trong quá trình.

Đồ kho GG

Đồ kho GG

Trên